ข่าวประชาสัมพันธ์ / TGO และภาคี ร่วมส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ บนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน “Green Your Future 2023”
website
TGO และภาคี ร่วมส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ บนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน “Green Your Future 2023”
3 ตุลาคม 2023