การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาค :
ทั้งหมด
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก


จังหวัด :
ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อำนาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวลำภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กำแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ปี:
จังหวัด :
ค่าการปล่อย :
2559
2566

การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ภาค :
ทั้งหมด
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก


จังหวัด :
ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อำนาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวลำภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กำแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ปี:
จังหวัด :
ค่าการดูดกลับ :
2559
2566

ปริมาณการปล่อยและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

ลำดับ
1กระบี่
2กระบี่
3กระบี่
4กระบี่
5กรุงเทพมหานคร
6กาญจนบุรี
7กาฬสินธุ์
8กำแพงเพชร
9ขอนแก่น
10จันทบุรี
11ฉะเชิงเทรา
12ชลบุรี
13ชัยนาท
14ชัยภูมิ
15ชุมพร
16ตรัง
17ตราด
18ตาก
19นครนายก
20นครปฐม
21นครพนม
22นครราชสีมา
23นครศรีธรรมราช
24นครสวรรค์
25นครสวรรค์
26นนทบุรี
27นราธิวาส
28น่าน
29บึงกาฬ
30บุรีรัมย์
31ปทุมธานี
32ประจวบคีรีขันธ์
33ปราจีนบุรี
34ปราจีนบุรี
35ปัตตานี
36พระนครศรีอยุธยา
37พะเยา
38พังงา
39พัทลุง
40พิจิตร
41พิษณุโลก
42ภูเก็ต
43มหาสารคาม
44มุกดาหาร
45ยะลา
46ยโสธร
47ระนอง
48ระยอง
49ราชบุรี
50ร้อยเอ็ด
51ลพบุรี
52ลำปาง
53ลำพูน
54ศรีสะเกษ
55สกลนคร
56สงขลา
57สตูล
58สมุทรปราการ
59สมุทรสงคราม
60สมุทรสาคร
61สมุทรสาคร
62สมุทรสาคร
63สมุทรสาคร
64สมุทรสาคร
65สระบุรี
66สระแก้ว
67สิงห์บุรี
68สุพรรณบุรี
69สุราษฎร์ธานี
70สุรินทร์
71สุโขทัย
72หนองคาย
73หนองบัวลาภู
74อำนาจเจริญ
75อุดรธานี
76อุตรดิตถ์
77อุทัยธานี
78อุบลราชธานี
79อ่างทอง
80เชียงราย
81เชียงใหม่
82เพชรบุรี
83เพชรบูรณ์
84เลย
85แพร่
86แม่ฮ่องสอน
จังหวัด ปีฐาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2eq/yr) คาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ณ ปี พ.ศ.2573 (tCO2eq)  
ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
ณ ปี พ.ศ.2573 (tCO2eq)  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก    การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก   
กระบี่25621,413,234.000.000.000.00
กระบี่25621,413,234.000.000.000.00
กระบี่25621,413,234.000.000.000.00
กระบี่25621,413,234.000.000.000.00
กรุงเทพมหานคร25620.000.000.000.00
กาญจนบุรี25620.000.000.000.00
กาฬสินธุ์25620.000.000.000.00
กำแพงเพชร25621,249,817.00459,394.782,881,619.000.00
ขอนแก่น25620.000.000.000.00
จันทบุรี25621,672,097.003,408,674.913,147,647.000.00
ฉะเชิงเทรา2562619,704.000.000.000.00
ชลบุรี256224,146,412.00-703,867.620.000.00
ชัยนาท25620.000.000.000.00
ชัยภูมิ25620.000.000.000.00
ชุมพร25621,283,232.00-813,133.600.000.00
ตรัง25621,118,684.00-587,996.600.000.00
ตราด25620.000.000.000.00
ตาก256282,843.000.000.000.00
นครนายก25620.000.000.000.00
นครปฐม25620.000.000.000.00
นครพนม25620.000.000.000.00
นครราชสีมา25620.000.000.000.00
นครศรีธรรมราช25620.000.000.000.00
นครสวรรค์25624,345,816.00-361.410.000.00
นครสวรรค์25624,345,816.00-361.410.000.00
นนทบุรี25620.000.000.000.00
นราธิวาส25620.000.000.000.00
น่าน256246,470.000.000.000.00
บึงกาฬ25620.000.000.000.00
บุรีรัมย์25620.000.000.000.00
ปทุมธานี25620.000.000.000.00
ประจวบคีรีขันธ์25620.000.000.000.00
ปราจีนบุรี25621,709,213.000.000.000.00
ปราจีนบุรี25621,709,213.000.000.000.00
ปัตตานี25620.000.000.000.00
พระนครศรีอยุธยา25620.000.000.000.00
พะเยา25625,093,153.000.000.000.00
พังงา25620.000.000.000.00
พัทลุง25620.000.000.000.00
พิจิตร2562955,924.00-15,309.510.000.00
พิษณุโลก25622,231,181.00-3,126,358.970.000.00
ภูเก็ต25620.000.000.000.00
มหาสารคาม25620.000.000.000.00
มุกดาหาร25620.000.000.000.00
ยะลา25620.000.000.000.00
ยโสธร25620.000.000.000.00
ระนอง25620.000.000.000.00
ระยอง256218,422,492.000.000.000.00
ราชบุรี25620.000.000.000.00
ร้อยเอ็ด25620.000.000.000.00
ลพบุรี25620.000.000.000.00
ลำปาง25620.000.000.000.00
ลำพูน25620.000.000.000.00
ศรีสะเกษ25620.000.000.000.00
สกลนคร25620.000.000.000.00
สงขลา25620.000.000.000.00
สตูล25620.000.000.000.00
สมุทรปราการ25620.000.000.000.00
สมุทรสงคราม2562436,123.000.000.000.00
สมุทรสาคร 25620.00-83,078.990.000.00
สมุทรสาคร 25620.00-83,078.990.000.00
สมุทรสาคร 25620.00-83,078.990.000.00
สมุทรสาคร 25620.00-83,078.990.000.00
สมุทรสาคร 25620.00-83,078.990.000.00
สระบุรี25620.000.000.000.00
สระแก้ว25620.000.000.000.00
สิงห์บุรี25620.000.000.000.00
สุพรรณบุรี25620.000.000.000.00
สุราษฎร์ธานี25620.000.000.000.00
สุรินทร์25620.000.000.000.00
สุโขทัย25621,120,486.00-1,049,053.340.000.00
หนองคาย25620.000.000.000.00
หนองบัวลาภู25620.000.000.000.00
อำนาจเจริญ25620.000.000.000.00
อุดรธานี25621,731,678.00-2,457,464.720.000.00
อุตรดิตถ์25620.000.000.000.00
อุทัยธานี2562544,251.000.000.000.00
อุบลราชธานี25620.000.000.000.00
อ่างทอง25620.000.000.000.00
เชียงราย25621,862,582.000.000.000.00
เชียงใหม่25625,387,482.00-6,501,861.926,354,716.000.00
เพชรบุรี25620.000.000.000.00
เพชรบูรณ์25622,839,266.00-2,261,549.010.000.00
เลย25620.000.000.000.00
แพร่25620.000.000.000.00
แม่ฮ่องสอน25620.000.000.000.00