ข่าวประชาสัมพันธ์ / TGO เร่งสร้างการรับรู้ คาร์บอนเครดิต ป่าไม้ คำตอบสู่เป้าหมาย NET ZERO ผนึกองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ ของเครือข่าย TCNN หนุนประเทศไทย สู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero
website
TGO เร่งสร้างการรับรู้ คาร์บอนเครดิต ป่าไม้ คำตอบสู่เป้าหมาย NET ZERO ผนึกองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ ของเครือข่าย TCNN หนุนประเทศไทย สู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero
3 ตุลาคม 2023