ข่าวประชาสัมพันธ์ / โมเดล“ธุรกิจคาร์บอนต่ำ” เสริมขีดแข่งขันใหม่ทางการค้า
website
โมเดล“ธุรกิจคาร์บอนต่ำ” เสริมขีดแข่งขันใหม่ทางการค้า
3 ตุลาคม 2023
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมงาน “Global Net Zero Connection in Asia 2023” ซึ่งจัดโดย Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra) ร่วมกับ Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจจากสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วม ณ โรงแรม InterContinental Landmark72 กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม