ข่าวประชาสัมพันธ์ / “วราวุธ” ปลื้มผลสำเร็จ “บ้านโค้งตาบาง ป่าชุมชนแห่งแรก สู่ตลาดคาร์บอนเครดิต”
website
“วราวุธ” ปลื้มผลสำเร็จ “บ้านโค้งตาบาง ป่าชุมชนแห่งแรก สู่ตลาดคาร์บอนเครดิต”
3 ตุลาคม 2023