ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครั้งแรก! KTB-PTT ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยง เชื่อมโยงคาร์บานเครดิต
website
ครั้งแรก! KTB-PTT ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยง เชื่อมโยงคาร์บานเครดิต
3 ตุลาคม 2023
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โดย นางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “NET ZERO TOURISM สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ Sustainable Tourism Goals (STGs) พร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ให้รองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในทุกมิติ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาศักยภาพเพื่อการส่ง เสริมการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนำ ไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก TGO ททท. และไทยรัฐทีวี ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือ ณ ห้องโถงธนะรัชต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย